Uvodny obrazok

ASOCIÁCIA PLANETÁRIÍ SLOVENSKA (APS) ZDRUŽUJE ORGANIZÁCIE PREVÁDZKUJÚCE PEVNÉ ALEBO PRENOSNÉ PLANETÁRIÁ V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Planetáriá sú silné nástroje v službách popularizácie astronómie primárne určené na prezentáciu diania na svetovej sfére. Súčinnosť svojich komponentov využívajú predovšetkým pri simulácii dennej a nočnej oblohy, prezentáciách formou premietania tematických astronomických programov, interaktívnych edukačných aktivitách spojených s orientáciou na oblohe a pod.

V minulosti sa bohužiaľ často ozývali a aj v súčasnosti vo verejnom priestore sporadicky rezonujú ničím nepodložené názory o prekonaní popularizačno-vzdelávacieho procesu pod kupolou planetária a zbytočnosti existencie takýchto zariadení. Naše skúsenosti z uplynulých rokov trpezlivej práce však hovoria o úplnom opaku. Desaťtisíce návštevníkov, ktorých každoročne privítame v našich zariadeniach, sú dôkazom neutíchajúceho záujmu o naše služby. Uvádzanie projekcií v planetáriu, spojené s odborným výkladom dopĺňajúcim tento proces pre rôzne vekové skupiny návštevníkov, je dlhodobo jedným z pilierov popularizácie astronómie na Slovensku. V takto nastavenom kurze chceme pokračovať aj naďalej a z tohto dôvodu APS združuje organizácie, ktorým záleží na rozvoji astronomického vzdelávania prostredníctvom planetárií, stotožňujú sa s jej poslaním a napĺňajú spoločné ciele zamerané na zvyšovanie kvality práce a odbornosti výkladu pod umelou oblohou planetária.

Preto vám pri návšteve popularizačno-vzdelávacích zariadení s logom APS ponúkame okrem zážitku z pohľadu na oblohu aj záruku odbornosti pri výklade astronomických pojmov a dejov simulovaných v planetáriu.

Garantmi tohto prístupu sú Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove a Slovenská astronomická spoločnosť pri SAV. Členstvo v asociácii je dobrovoľné, vyjadrené podpisom memoranda o spolupráci s ostatnými organizáciami podobného zamerania. V súčasnosti má APS 13 členov a je otvorená k prijímaniu ďalších, ochotných napĺňať požiadavky na odbornosť a dodržiavanie stanovených cieľov.

A že neviete ako to v takom planetáriu vyzerá? Rozhliadnite sa pod kupolou toho nášho virtuálneho.


KONTAKT
aps@planetarium.sk
+421 35 245 11 01